Lite filmtime från dagen, en bit in i filmen kommer vi med våran grymma amazon. 🌪🌪
En varm och rolig dag!
Tack DRIVE VXO för en fantastisk dag som var fint anordnad.